sobota, 04 Lip 2020

Historia powstania kościoła

Parafia swym początkiem sięga XIV wieku, o czym świadczy akt erekcyjny, na którym widnieje data 22 września 1388 roku. Dzięki Mikołajowi z Sulkowa, ówczesnemu rektorowi parafii, dokument ten został odnowiony w 1473 roku. 

Parafia w Ligowie została ufundowana przez braci Trojana i Stanisława z Ligowa oraz ich krewnych. Pierwszą wzmiankę o ligowskiej parafii odnotowano już w 1506 roku. Życie religijne skupiało się przy drewnianym kościółku, który przetrwał do osiemnastego wieku. Kościół konsekrowany pw. Św. Mateusza w 1609 roku posiadał trzy ołtarze i malowane prezbiterium. W roku 1772 zbudowany został nowy kościół, który na początku XX wieku chylił się ku upadkowi. Wówczas obecny proboszcz ks. Józef Małkiewicz powziął zamiar budowy obecnej świątyni. Dzięki zgromadzonym przez poprzednika funduszom ks. J. Orłowski rozpoczął budowę budowę neogotyckiej świątyni.

W 1905 roku jako gorliwy patriota, ks. Orłowski wzywał z ambony, aby ?wszyscy szli pod sztandary polskie, jako kurczęta pod skrzydła matki, ku wolności Polski. W konsekwencji ks. proboszcz został zabrany z Ligowa, co spowodowało wstrzymanie budowy.

Jednak po siedmiu latach piękna świątynia okazale wznosiła się nad okolicznymi polami, którą 19 października 1913 konsekrował abp A. J. Nowowiejski, obecnie błogosławiony.

Majestatyczna, neogotycka świątynia zbudowana jest na planie krzyża, gdzie w bocznych kaplicach znajdują się ołtarze Serca Jezusowego oraz MB Częstochowskiej pochodzącymi ze starego kościoła. W jednym z ołtarzy znajdują się rzeźby z grupy Ukrzyżowania, wykonane prawdopodobnie z belki tęczowej starego kościoła z  pocz. XVIII w.

Po 1950 roku powstał główny ołtarz neogotycki z obrazami z początku XX wieku: Zwiastowania Pańskiego i Świętego Mateusza oraz figurami Świętego Andrzeja Boboli i Świętego Wojciecha. Witraże przedstawiają świętych polskich: Świętego Wojciecha, Kazimierza, Czesława, Jadwigi Śląskiej, Jolanty, Bronisławy ? zostały one wykonane w 1960 roku.  Do kościoła w 1960 roku zakupiono dziewiętnastogłosowe organy, wykonane przez światowej sławy organomistrza Dominika Biernackiego z Dobrzynia.
Zachowało się kilka przedmiotów zabytkowych z XVII i XVII w.: monstrancja, 2 kielichy, puszka, relikwiarz.