sobota, 04 Lip 2020

Sakramenty Św.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu (sam termin można uzgodnić wcześniej)
Potrzebne dokumenty:

 • Metryka chrztu św. - ważna 6 miesięcy
 • Świadectwo bierzmowania
 • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 • Dowód Osobisty
 • Zaświadczenie stwierdzające stan wolny z Urzędu Stanu Cywilnego - 
  ważne 3 miesiące gdy zawierany jest ślub tzw. konkordatowy

 • Narzeczeni, po zgłoszeniu się w kancelarii, zobowiązani są uczestniczyć 
  w 3 konferencjach poradnictwa rodzinnego, znać rok i parafię przyjęcia I Komunii św., podać imię i nazwisko, wiek oraz adres dwóch świadków ślubu.

  SAKRAMENT CHRZTU ŚW

  Udzielany jest w każdą II i IV niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12.00 oraz w święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia. W miesiącu maju, ze względu na uroczystości komunijne, chrzest odbywa się w I niedzielę. Rodzice dziecka zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 2 tygodnie przed dniem uroczystości. Chrzestnymi mogą być osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania, są wierzące i praktykujące. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w spotkaniu przed chrztem (o terminie informuje kapłan w kancelarii).
  Potrzebne dokumenty:

 • Akt Urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Dane chrzestnych - imię i nazwisko, wiek, adres
 • Zaświadczenie z parafii zamieszkania chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami
 • SAKRAMENT CHORYCH

  Pamiętajmy że jest to sakrament żywych a nie zmarłych. Sakrament ten powinna przyjmować każda osoba wierząca w czasie ciężkiej choroby. Sakramentu chorych nie należy odkładać na ostatnią chwilę życia, gdyż wiąże się to ze zbyt dużą odpowiedzialnością zarówno chorego jak i jego rodziny.
  W niebezpieczeństwie śmierci rodzina winna wezwać kapłana o każdej porze dnia i nocy. Wzywając kapłana do domu chorego należy przygotować stolik przykryty białym obrusem, ustawić krzyż, świecę i wodę święconą. 
  Gdy chory znajduje się w szpitalu należy - za pośrednictwem siostry pielęgniarki - wezwać kapelana szpitala.

  POGRZEB KATOLICKI

  Fakt śmierci osoby wierzącej należy zgłosić w kancelarii parafialnej. Rodzina powinna ustalić datę i godzinę pogrzebu z osobą zarządzającą cmentarzem na którym ma być pochowany zmarły. W kancelarii parafialnej informując o dacie i godzinie pogrzebu należy również przedstawić Akt Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, podać kto, kiedy i jakich sakramentów udzielił osobie zmarłej przed śmiercią (zaświadczenie od kapelana szpitala). Jeżeli pogrzeb ma odbyć się poza parafią, należy fakt ten również zgłosić w kancelarii w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia.