Historia

O parafii

Kościół parafialny

Neogotycki kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, to kolejny obiekt sakralny w kilkuwiekowej historii parafii. Jednak to, co stanowi istotę każdego kościoła parafialnego, to nie jego wielkość czy kształt, ale Tajemnica Odkupienia obecna w Sakramentach, a nade wszystko w Eucharystii. To przedsionek nieba, w którym od pokoleń, podczas ziemskiej wędrówki cała wspólnota i każdy z osobna, spotyka się z Bogiem. Wszystkie te spotkania, radosne i smutne, zapisane są głęboko w pamięci wszystkich parafian, stanowiąc fundament wspólnoty i kościoła parafialnego.

Patriotyczna historia parafii

Parafia Św. Mateusza w Ligowie to malownicze pola z gospodarstwami, gdzie z każdego zakątka, wznoszą się wieże ligowskiego kościoła. To dla nas parafian, mała ojczyzna, w której się urodziliśmy i mieszkamy, ze swoimi obowiązkami, troskami i radościami, to środek świata. To przestrzeń niewielka, w której się obracamy ? nasze domy, ulice, cmentarz, kościół, to przestrzeń niewielka wielkim wysiłkiem ludzkim zbudowana, przez wojny niszczona i odbudowywana.

Jesteśmy dumni z bogatej historii naszej parafii, w której miejscowi proboszczowie, jak  ks. Ignacy Małkiewicz oraz ks. Orłowski, oprócz miłości do Boga krzewili w sercach parafian ducha patriotyzmu.

Wydarzenia związane z Powstaniem Styczniowym, jak i II Wojną Światową, w szczególny sposób odcisnęły ślad na ligowskiej ziemi. Świadomii bogactwa lokalnej przeszłośc oraz  pamiętając nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, pragniemy przekazać następnym pokoleniom historyczne dziedzictwo.

"Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro - Ojczyznę.

Jan Paweł II"

Historia

Parafia erygowana została 22 września 1388 r. przez bpa Ścibora z fundacji Trojana i Stanisława z Ligowa oraz ich krewnych z Mysłakowa. Ponowny dokument erekcyjny wydano w 1473 r. Z wizytacji w 1609 r. wiadomo, że kościół był drewniany, pod wezwaniem św. Mateusza, konsekrowany, że posiadał trzy ołtarze i malowane prezbiterium. W 1724 r. wzniesiono nowy, także drewniany, który wielokrotnie remontowano.

Na miejscu kolejnych kościołów drewnianych rozpoczęto w 1906 r., staraniem ks. Józefa Orłowskiego, budowę obecnej murowanej, neogotyckiej świątyni. Budowę ukończono w 1913 r. 10 października tegoż roku konsekrował ją bp Antoni Julian Nowowiejski. Świątynia jest pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Ołtarz główny pochodzi z lat 50. XX wieku. Jego styl nawiązuje do neobaroku z elementami klasycznymi. W polu głównym znajduje się obraz NMP zasłaniany płótnem z wizerunkiem św. Mateusza. Obraz NMP został ufundowany przez biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka, pochodzącego z tej parafii. Dwa ołtarze boczne pochodzą z poprzedniego kościoła. Datowane są na XVIII stulecie. Lewy poświęcony Sercu Pana Jezusa, prawy z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Poza tym znajdziemy w kościele kilka zabytkowych przedmiotów z XVII i XVIII wieku, głównie naczyń i szat liturgicznych. Na ścianach świątyni dostrzeżemy polichromię z 1930 roku znanego artysty Władysława Drapiewskiego odwołującą się do dziejów Rzymskokatolickiego Kościoła w Polsce. W 1953 r. ufundowano osiem witraży, a w 1949 r. sprawiono 17-głosowe organy, które wykonała spółka Biernackiego, działająca w Warszawie i Krakowie. W 2014 r. miał miejsce ich kapitalny remont. W 2011 roku staraniem Księdza Proboszcza Andrzeja Zembrzuskiego, do kościoła parafialnego ufundowany został obraz św. Jana Pawła II. Wizerunek ten został umieszczony w prezbiterium świątyni, po lewej stronie głównego ołtarza. 2 kwietnia 2011 roku został on uroczyście odsłonięty i poświęcony przez bpa Romana Marcinkowskiego podczas okolicznościowego apelu, upamiętniającego VI rocznicę śmierci Papieża Polaka. W 2013 r. wspólnota parafialna obchodziła rok jubileuszowy: 625-lecia erygowania Parafii i 100-lecia konsekracji kościoła. Z tej okazji został ufundowany obraz bł. Płockich Biskupów Męczenników: abpa A.J. Nowowiejskiego (konsekratora świątyni) i bpa L. Wetmańskiego. Obraz został poświęcony przez bpa R. Marcinkowskiego z Płocka w dniu jubileuszu 100-lecia konsekracji kościoła, 20 października 2013 r. i zawisł w prezbiterium obok głównego ołtarza podobnie jak obraz św. Jana Pawła II. Tego dnia wspólnota parafialna została zawierzona Matce Bożej poprzez złożenie Aktu Zawierzenia po peregrynacji kopii Obrazu Zwiastowania M.B. z głównego ołtarza, który w roku jubileuszowym odwiedzał rodziny parafii.