Przekaż darowiznę

Darowizna na remont kościoła parafialnego

Serdecznie zachęcamy, osoby i firmy do wsparcia inwestycji i remontów podejmowanych w naszym zabytkowym kościele parafialnym, dzięki którym zadbamy o historyczne dzieło przodków, równocześnie pozostawiając widoczny ślad dla przyszłych pokoleń. Dotychczas podejmowane prace można zobaczyć w zakładce „inwetycje i remonty”.

Proboszcz

ks. Andrzej Zembrzuski

Parafia katolicka pw. Św. Mateusza

09-228 Ligowo, Ligowo 19

nr konta: 21 12405657 1111 0010 2935 1502

tytułem: darowizna na cele kultu religijnego

Od dochodu można odliczyć kwoty darowizn przekazanych na cele kultu religijnego w wysokości nieprzekraczającej:

  1. 6% rocznego dochodu w przypadku osób fizycznych,
  2. 10% łącznego rocznego dochodu w przypadku osób prawnych (firm),

Jak obliczyć kwotę darowizny?

Osoby fizyczne: przychód – koszty = dochód x 6% = kwota darowizny do odliczenia

Firmy: przychód – koszty = dochód x 10% = kwota darowizny do odliczenia

Posiadanie bankowego dowodu wpłaty jest podstawą do skorzystania z możliwości odliczenia przekazanej darowizny w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jeżeli zostaną dokonane wpłaty do końca 2012 roku, odliczenia będzie można ująć w zeznaniu podatkowym za 2012 rok.

Dalsze kroki związane z rozliczeniem:
Należy pobierając formularz zeznania podatkowego pobrać również załącznik PIT”Q” oraz objaśnienia w oparciu, o które sporządza się rozliczenie dokonując odliczeń związanych z przekazanymi darowiznami.

Podstawa prawna (stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r.):

  1. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
    Rozdział 6 art. 26 ust. 1 pkt 9b, ust. 5, ust. 7 pkt 2
  2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
    Rozdział 5 art. 18 ust. 1 pkt 7, ust. 1a