Perygrynacja Obrazu Zwiastowania NMP

Jako Wspólnota Parafialna w Ligowie, stoimy na progu 625 Rocznicy Erygowania Parafii oraz 100 Rocznicy Konsekracji naszego kościoła parafialnego, której dokonał błogosławiony Abp Antonii Julian Nowowiejski. Są to wydarzenia bardzo znaczące dla życia Wspólnoty Parafialnej, a ich obchody nie mają za zadanie, by powrócić do pewnych przemijających wydarzeń historycznych, których reperkusje ograniczają się do jakiegoś wydarzenia w przeszłości. Ich zadaniem jest dać nowy impuls do odnowienia i wzmocnienia wiary.

Powinny służyć pomocą w duchowym wzroście każdego z nas, żyjących w tej wspólnocie, modlących się i przystępujących do sakramentów świętych w tym kościele. Mają stać się „kołem napędowym” Nowej Ewangelizacji oraz drogą do nawrócenia i spotkania z Chrystusem naszych rodzin. Niech nawiedzenie każdej rodziny, naszej parafii przez Matkę Bożą, w tym znaku obrazu Zwiastowania przyczyni się do prawdziwego odnowienia naszej wiary, wzajemnej miłości i pojednania w rodzinach. Niech pomoże, abyśmy za naszą Matką Maryją, tak jak niegdyś Ona, potrafili powiedzieć: „Oto ja sługa Twój / służebnica Twoja, niech mi się stanie według słowa Twego”.

Mieszkańcy wyznaczonej wioski uczestniczą w niedzielnej Mszy św. o godz. 12.00. Po sumie rodzina, od której rozpoczyna się Peregrynacja, odbiera Obraz i jest On przez mieszkańców uroczyście odwożony do wsi. Wszyscy zatrzymują się przy wioskowej figurze i po krótkiej modlitwie np. ?Pod Twoją obronę?, rodzina ta przewozi Obraz do swojego domu.

W domu na wcześniej przygotowanym, odpowiednio udekorowanym miejscu (powinna stać gromnica i dwie świece, zapala się je na czas modlitwy) ustawia się Obraz i głowa rodziny wita Matkę Bożą w swoim domu. Nawiedzenie, rodzina powinna przeżywać we własnym gronie. Zachęca się, aby przed obliczem Matki Bożej zgromadzili się wszyscy członkowie rodziny, nawet ci, którzy aktualnie tu nie mieszkają.

Jeżeli to tylko możliwe, dzieci powinni przyjechać w tym dniu do rodziców, a rodzice pojechać do dzieci. Według uznania rodzina może zaprosić również sąsiadów, przyjaciół.

W ciągu całego dnia można wspólnie lub indywidualnie modlić się przed wizerunkiem Matki Bożej w scenie Zwiastowania, tekstami znanych modlitw, litanii, Koronki, fragmentów Pisma św., szczególnie Różańca św. Pomocą niech będzie załączony modlitewnik.

Proponuje się następujące godziny wspólnej modlitwy:

  • Poranna modlitwa całej rodziny
  • „Anioł Pański” o godz. 12:00
  • „Koronka do Miłosierdzia Bożego” z Matką Bożą Miłosierdzia o godz. 15:00
  • „Apel Jasnogórski” o godz. 21:00
  • Wspólna modlitwa na zakończenie dnia

W modlitwie można uwzględnić oprócz bieżących spraw rodzinnych, takie intencje jak za: chorych, zmarłych, Kościół, Ojczyznę, Parafię, Ojca Świętego, Biskupów i Kapłanów, sąsiadów.

 

POŻEGNANIE OBRAZU W RODZINIE

Obraz powinien być przekazywany do sąsiadów ok. godz. 19:00 (należy godzinę i sposób przekazania wcześniej ustalić z sąsiadami).

Odpowiednio wcześniej, rodzina gromadzi się na wspólnej modlitwie pożegnania. Następnie jedna z osób np. mąż bierze Obraz, żona gromnicę, pozostali świece, lampiony i uroczyście, ze śpiewem pieśni lub modlitwą różańcową odprowadzają Obraz.

 

PROPOZYCJE:

  • bezpośrednio do sąsiadów;
  • do granicy, a sąsiedzi wychodzą naprzeciw (również z gromnicą, świecami, lampionami);
  • sąsiedzi przychodzą po Obraz (również z gromnicą, świecami, lampionami)

Przekazanie Obrazu powinno się odbyć dostojnie i godnie jak przystało na ważność tego wydarzenia.

 

ODPROWADZENIE OBRAZU DO KOŚCIOŁA

Ostatnia rodzina, która przyjmowała Obraz, po pożegnaniu Go w swoim domu, odwozi Obraz do kościoła. Zanim to nastąpi, tak jak na rozpoczęcie Peregrynacji, wszyscy mieszkańcy wioski gromadzą się przy wioskowej figurce. Po krótkiej modlitwie, np. „Pod Twoją obronę”, czy zaśpiewaniu pieśni, np. „O Maryjo żegnam Cię” lub „Serdeczna Matko” wszyscy mieszkańcy wioski uroczyście odprowadzają /odwożą/ Obraz do kościoła.

O godz. 19:00 w kościele rozpoczyna się Msza św., w której powinni uczestniczyć wszyscy mieszkańcy wioski.

 

ZAKOŃCZENIE NAWIEDZENIA WIOSKI

Kulminacyjnym punktem zakończenia Nawiedzenia Obrazu Zwiastowania NMP w danej wiosce jest Eucharystia przeżywana w kościele parafialnym, sprawowana w intencji wszystkich jej mieszkańców oraz intencjach poszczególnych rodzin, które przeżyły Nawiedzenie.

  • Do kościoła przynosimy wypisaną intencję dziękczynno-błagalną oraz dar zobowiązanie/intencje te i zobowiązanie wypisujemy wcześniej w domu na kartce, którą odcinamy od niniejszego programu i wkładamy do załączonej koperty – kartka z intencjami
  • Po homilii ustawi się procesja z darami. Każda rodzina niesie swój dar w postaci wypisanego zobowiązania i intencji modlitewnych/zobowiązaniem może np. być: konkretna przemiana, wyeliminowanie z własnego życia lub rodziny tego co najbardziej nas oddala od Boga i bliskich, wyzwolenie z nałogu, systematyczne uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej, uregulowanie życia sakramentalnego, troska o ludzi starych, by śmierć nie zastała ich niepojednanych z Bogiem, stała modlitwa np. za Ojca św., kapłanów, o powołania, za misje, za całą parafię, za dzieci nienarodzone, kogoś cierpiącego, własne dzieci, rodziców, za zmarłych, itp.

Każda rodzina otrzymuje od kapłana Akt Zawierzenia Rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi, który rodzina po powrocie do domu odmawia i wszyscy jej członkowie podpisują.

Na zakończenie Mszy św. wszyscy jej uczestnicy otrzymują uroczyste błogosławieństwo dokonane Obrazem.

Należy wcześniej zadbać, aby podczas tej Mszy św. jej uczestnicy przyjęli Chrystusa w komunii św.

Uprasza się, aby do obrazu nie przybijać, przyklejać żadnych ozdób, kwiatów, lampek.