Polityka prywatności

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać wprowadzone przez Unię Europejską Rozporządzenie Ochrony Danych Osobowych – RODO. W myśl rozporządzenia, po metryki czy zaświadczenia winniśmy zgłaszać się wyłącznie osobiście. Należy również posiadać przy sobie dowód tożsamości.

W innym przypadku kancelaria może wydać metrykę czy zaświadczenie innej osobie. Musi ona jednak przedstawić notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo udzielone przez osobę zainteresowaną.

Dla osób zamieszkałych poza Ligowem, rozwiązaniem jest zgłoszenie się do księdza proboszcza miejsca swojego zamieszkania i wystąpienie z wnioskiem o przesłanie św. chrztu bądź innego zaświadczenia. Ksiądz proboszcz miejsca zamieszkania przesyła do naszej Parafii prośbę o wydanie danego dokumentu. Nasza parafia prześle ją do parafii, z której otrzymamy taką prośbę. Po przesłaniu miejscowy ksiądz proboszcz winien sprawdzić tożsamość wnioskodawcy i wydać przesłane przez nas świadectwo.

Wszystkie sprawy w kancelarii parafialnej załatwiane są wyłącznie z osobami mającymi prawo do ich załatwienia, oraz których sprawa bezpośrednio dotyczy.