Boże, pełen litości, prosimy Cię o błogosławieństwo w misjach parafialnych. Użycz nam Twej łaski, aby w parafii naszej nastąpiło odrodzenie życia nadprzyrodzonego przez pojednanie z Tobą.

Zachęceni Twoimi słowami: ”Proście a otrzymacie” błagamy Cię o święte natchnienia, o dar skruchy serc i szczerą wolę poprawy.

Przeniknij ogniem Ducha Św. serca tych, którzy długo opierali się Twojej łasce – dopomóż im w nawróceniu.

Wszystkich nas zapal duchem apostolskiej gorliwości w zachęcaniu drugich do udziału w misjach parafialnych.

Niech Duch Św. wspiera misjonarza swym światłem z wysoka, by słowo przez niego głoszone mogło skutecznie dotrzeć do wszystkich parafian, by miało moc poruszyć naszą wolę do pracy nad własnym zbawieniem.

W Niepokalanym Sercu Twoim Maryjo składamy całą pracę misyjną. Amen.